fbpx

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem.

Z Uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wykonujemy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Pani/a danych:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Nowoczesny Doradca Nieruchomości Mariusz Myszura NIP 5632444739 z siedzibą w 22-100 Chełm ul. Lubelska 72a , adres poczty elektronicznej w sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych: biuro@nowoczesnydoradca.eu

2. Pani/a dane pozyskaliśmy:

A) Bezpośrednio od Pani/a

B) Od podmiotu, który zawarł z „Nowoczesny Doradca Nieruchomości”. umowę o świadczenie usług na rzecz Pani/a

C) Od partnera/ podmiotu trzeciego współpracującego z „Nowoczesny Doradca Nieruchomości”, który udostępnił Pani/a dane osobowe na podstawie Pani/a zgody

D) Powszechnie dostępnych źródeł, np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego i tym podobnych źródeł

3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:

A) Dane kontaktowe

B) Dane niezbędne do świadczenia usług on-line

C) Dane wymagane na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia dokumentów księgowych

D) Dane niezbędne do dobrania dla Pani/a odpowiedniej oferty

4. Cel przetwarzania Pani/a danych:

A) Realizacja działań wykonywanych na Pani/a żądanie przed zawarciem umowy współpracy

B) Zawarcie umowy i wypełnianie jej warunków

C) Wykonanie umowy na Pani/a rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot

D) Zarządzania Pani/a kontem, oraz zapewnienie jego obsługi, transakcji i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych

E) Obsługi Pani/a zgłoszeń

F) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na „Nowoczesny Doradca Nieruchomości”, np. wystawianie dokumentów księgowych

G) Jeżeli wyrazi Pani/ Pan zgodę i wyłącznie w zakresie na jaki się Pani/Pan zgodzi, będziemy przetwarzali Pani/a dane w celach marketingowych

5. Podanie przez Panią/a danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia oraz wykonywania umowy. W przypadku niepodania danych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Pani/a dane mogą być udostępnione odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego wywiązanie się z warunków umowy zawartej z Panią/ Panem. Nie będziemy przekazywali Pani/a danych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Pani/a dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Dane przetwarzane w celach realizacji zawartej z Panem/Panią umowy będą przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić „Nowoczesny Doradca Nieruchomości” i jakie mogą być ponoszone wobec „Nowoczesny Doradca Nieruchomości”

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenie ich przetwarzania i przenoszenia.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

10. Pani/a dane nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz pytania?

Zadzwoń: 535 333 398

lub napisz